Assistance

Ubezpieczenie assistance zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży samochodem w zakresie pomocy technicznej. Pomoc udzielana jest w razie wypadku czy awarii pojazdu, w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia może polegać na: udostępnieniu informacji o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawie pojazdu, dostarczeniu paliwa lub uruchomieniu silnika (np. zimą), dodatkowym holowaniu, wynajmie pojazdu zastępczego, zakwaterowaniu w hotelu, umożliwieniu kontynuacji podróży lub powrotu. Z reguły podstawowy assistance jest oferowany bezpłatnie jako dodatek do polis OC lub AC.