Zielona Karta

Dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego mający zastosowanie w ruchu poza granicami naszego kraju. Obowiązuje w krajach, które podpisały konwencję Zielonej Karty. Certyfikat Zielonej Karty może być wystawiony na okres minimum 15 dni.