Ubezpieczenia majątkowe

Oferujemy ubezpieczenia majątkowe, które zabezpieczą Twój majątek na wypadek uszkodzenia, zniszczenia czy też jego utraty w wyniku różnych zdarzeń losowych. Współpracujemy z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i możemy zagwarantować kompleksową ofertę na miarę Państwa potrzeb.

Ubezpieczeniem majątkowym mogą być objęte:

  • domy jednorodzinne
  • mieszkania
  • ruchomości domowe
  • stałe elementy lokalu
  • garaże
  • ogrodzenia
  • firmy